สถานีทีดีอาร์ไอ: ผลกระทบจากโครงการรถยนต์คันแรก กับ ภาวิน ศิริประภานุกูล

วันที่2014-04-22
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

โครงการรถยนต์คันแรกเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากปิดโครงการมีประชาชนที่เข้าร่วมใช้สิทธิมากกว่า 1.25 ล้านราย โครงการรถยนต์คันแรกถือเป็นโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อเงินงบประมาณของภาครัฐ โดยทาง Thai PBO ได้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของโครงการนี้

รายการสถานีทีดีอาร์ไอจะมาสำรวจผลกระทบของโครงการรถยนต์คันแรกกับหนึ่งในคณะผู้วิจัยจากโครงการ Thai PBO คือ ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล