ปฏิรูประบบการคลังด้วย Thai PBO

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2014-04-09
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เอกสารประกอบการเสวนาสาธารณะ:

1. สำนักงบประมาณประจำรัฐสภา โดย ดร.สมชัย จิตสุชน Icon_PPT

2. ตัวอย่างการวิเคราะห์จากโครงการ Thai PBO  Icon_PPT
– ผลกระทบทางการคลังของนโยบายรถใหม่คันแรก โดย ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
– ภาพการคลังระยะปานกลางของไทย โดย ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

3. Discussions on Parliamentary Budget Office in Thailand โดย Mr. Shabih Ali Mohib Icon_PPT