ดร.ศก สีพนา (Dr.Sok Siphana) ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีกัมพูชา

ดร.ศก สีพนา (Dr.Sok Siphana) ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีกัมพูชา

ดร.ศก สีพนา (Dr.Sok Siphana) ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีกัมพูชา