เนชั่นมิตรไนท์: เปิดเมนูคอร์รัปชั่น กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2014-04-17
รายการเนชั่นมิตรไนท์

รายการเนชั่นมิตรไนท์ โดยคุณนภพัฒน์จักษ์ จะชวนคุยกับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ ถึงตัวอย่างกรณีการคอร์รัปชั่นสุดอื้อฉาว อาทิ โครงการโฮปเวลล์ รวมไปถึงประเด็นว่าด้วยเราจะขจัดการคอร์รัปชั่นได้อย่างไร