ช่วง1 การขยายตัวการค้าภายใต้ AEC

จากซ้ายไปขวา – คุณบรรณ เกษมทรัพย์, Dr. Ponciano S. Intal, Jr., ดร. ชโยดม สรรพศรี, คุณชุตินันท์ สิริยานนท์ และ Mr. Andrew Dieux