คิดยกกำลังสอง: เอาประชานิยมเข้าสภา…แก้ปัญหาประชาธิปไตยด้วยประชาธิปไตย

วันที่2014-04-26
รายการคิดยกกำลังสอง

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของนโยบายประชานิยมคือ มักจะเป็นการนำเงินนอกงบประมาณมาใช้ เราจะทำอย่างไรให้นโยบายประชานิยม สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นผ่านทางรัฐสภา ติดตามได้ในรายการคิดยกกำลังสองกับทีดีอาร์ไอ