มองอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของไทย กับ เทียนสว่าง ธรรมวณิช

วันที่2014-05-07
รายการเวทีความคิด