การใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2556

หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2014-05-20
สถานที่ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Download