รั(ด)วิสาหกิจ?

ปี2014-05-29

ประเทศไทยกำลังจะมีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในเร็วๆ นี้ แนวทางควรจะเป็นแบบไหน รายการ “คม ชัด ลึก” จึงได้จัดเสวนาในหัวข้อ รั(ด)วิสาหกิจ ?

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจในต่างประเทศ อย่างเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย การแต่งตั้งบอร์ดใช้วิธีการสรรหา เหมือนกับเอกชนทั่วไป และไม่มีข้าราชการเข้ามาร่วมบริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจแต่อย่างใด มีแต่มืออาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เข้ามาบริหาร แต่ละคนล้วนแล้วแต่มากด้วยประสบการณ์ และชัดเจนว่า แต่ละคนที่เข้ามานั้น จะเข้ามาทำอะไร

ส่วนสาเหตุที่ไม่ควรให้ข้าราชการเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการบอร์ด เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะข้าราชการบางคนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่กำกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นอยู่แล้ว

หากประเทศไทยต้องการให้การบริหารรัฐวิสาหกิจเจริญรุ่งเรืองเหมือนต่างประเทศ ข้าราชการไม่ควรเข้ามาเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

หากมีการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจจริง ประเทศไทยต้องนำมืออาชีพเข้ามาบริหารรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องค่าตอบแทนก็ต้องมีการกำหนดให้ชัดเจน

ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การบริหารรัฐวิสาหกิจในสิงคโปร์นั้น ตรงกันข้ามกับประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง เพราะไม่มีข้าราชการเข้ามาร่วมเป็นบอร์ด

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอัยการ จริงๆ แล้วไม่ควรจะมาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ แต่ในไทยที่มี เนื่องจากมีข้อกำหนดบังคับในบางข้อที่ว่า จะต้องมีอัยการเข้ามา เนื่องจากต้องการผู้ที่มีความรู้ เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย

ผู้ที่เป็นข้าราชการนั้น มีเงินเดือน มีเงินประจำตำแหน่งอยู่แล้ว เมื่อเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการ หรือ บอร์ด ก็จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจนั้นอีก นอกจากนี้ยังมีเบี้ยประชุม ซึ่งจะได้รับทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม และสิ้นปียังมีโบนัสอีก บางแห่งยังมีรถประจำตำแหน่งให้ใช้ บัตรเครดิตการ์ด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

ถึงแม้จะมีข้อแม้ว่า ได้เป็นโดยตำแหน่ง ซึ่งในเรื่องนี้ต้องพิจารณาว่า บุคคลผู้นี้มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาบริหารงานให้แก่องค์กรมากน้อยแค่ไหน

หากมีการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจจริงก็ขอให้มีคนที่เข้ามาบริหารรัฐวิสาหกิจจริงๆ ต้องมีการกำหนดกรอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เข้ามาบริหาร ซึ่งข้าราชการที่เข้ามาเป็นบอร์ดไม่ควรจะมีผลประโยชน์ตอบแทน เพราะเข้ามาโดยตำแหน่ง


ตีพิมพ์ครั้งแรก: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 29 พฤษภาคม 2557