NOW26 TV : วิเคราะห์โอกาส ความหวัง ข้าวไทย กับ นิพนธ์ พัวพงศกร

วันที่2014-05-28
รายการNow26TV

NOW26TV ช่วง Business Talks เรื่อง “วิเคราะห์โอกาส ความหวัง ข้าวไทย” กับ นิพนธ์ พัวพงศกร วันที่ 28 พฤษภาคม 2557