ประธานทีดีอาร์ไอเรียกร้องยุติการจำกัดเสรีภาพทางวิชาการ

ปี2014-05-26

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


ประธานทีดีอาร์ไอเสนอ ควรยุติการจำกัดเสรีภาพทางวิชาการ เชื่อการปฏิรูปเกิดขึ้นได้ยาก หากไร้ซึ่งบรรยากาศประชาธิปไตย


จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และได้มีการออกคำสั่งให้บุคคลมารายงานตัว ในจำนวนนั้นมีนักวิชาการรวมอยู่ด้วยหลายคน โดยตามรายงานข่าว บางคนถูกส่งไปควบคุมตัวในค่ายทหารโดยไม่ทราบสถานที่แน่ชัดและกำหนดปล่อยตัวที่แน่นอน    นอกจากนั้น ยังมีการออกประกาศที่สร้างข้อจำกัดกั้นขวางการสัมภาษณ์นักวิชาการในสื่อสารมวลชน (ประกาศฉบับที่ 14/2557) และห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศฉบับที่ 18/2557) นั้น

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวเรียกร้องให้ คสช. ระงับคำสั่งและประกาศที่ส่งผลต่อการจำกัดเสรีภาพทางวิชาการดังกล่าว

“ที่ประชุมผู้บริหารของทีดีอาร์ไอในวันนี้แสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อการจำกัดเสรีภาพทางวิชาการในช่วงหลังการรัฐประหาร พวกเราในฐานะหน่วยงานทางวิชาการเห็นว่า ผู้มีอำนาจควรเปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพที่ไม่มีกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลอื่นต่อการใช้อำนาจรัฐ   คสช. ควรเปิดกว้างให้นักวิชาการและประชาชนทั่วไปมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงาน  เพราะการดำเนินการของ คสช. ในด้านต่างๆ เช่น การดำเนินการด้านเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงควรรับฟังความเห็นจากสังคมด้วย”

“ผมเชื่อว่า การเปิดกว้างให้มีเสรีภาพทางวิชาการ จะยังช่วยให้ คสช. ได้รับความคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมาย ทั้งนี้ หากเป็นห่วงว่า จะมีนักวิชาการรายใดแสดงความคิดเห็นที่เกินกว่าขอบเขตที่เหมาะสม ก็ควรใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมตามปรกติ” ดร.สมเกียรติ กล่าว

สำหรับเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยที่สังคมคาดหวังนั้น ดร.สมเกียรติ ตั้งข้อสังเกตว่า “การปฏิรูปเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนในวงกว้าง จึงควรเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศการถกเถียงแลกเปลี่ยนที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงออกได้อย่างเท่าเทียมและเสรี  ไม่ควรดำเนินการปฏิรูปโดยกีดกันผู้ที่เห็นต่างออกไปจากกระบวนการปฏิรูป” ประธานทีดีอาร์ไอกล่าว