The Daily Dose: จำนำข้าวนโยบายเจ้าปัญหาของรัฐบาลเพื่อไทย กับ วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2014-05-13
รายการThe Daily Dose

นโยบายจำนำข้าว รัฐบาลเพื่อไทย กับการช่วยเหลือชาวนาอย่างไร โดยไม่ทำลายกลไกตลาด ออกอากาศทาง Voice TV