คิดยกกำลังสอง: คนไทยมีทักษะเรื่องเงินๆ ทองๆ แค่ไหน?

วันที่2014-05-02
รายการคิดยกกำลังสอง

ทักษะทางด้านการเงินถือเป็นความรู้พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อประชาชนทำให้เข้าใจถึงบริการและสินค้าทางการเงินที่หลากหลายได้ดีขึ้น แล้วคนไทยมีทักษะทางการเงินเป็นอย่างไร? ร่วมหาคำตอบได้ในรายการคิดยกกำลังสองกับสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

เอกสารประกอบ:   Icon_PDF