ต่างคน ต่างคิด: แรงงานต่างด้าว ปัญหาความมั่นคง กับ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

วันที่2014-06-23
รายการต่างคน ต่างคิด

รายการต่างคน ต่างคิด ทาง AMARIN TVHD ประเด็น “แรงงานต่างด้าว ปัญหาความมั่นคง” ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 23 มิ.ย.57
เวลา 22.15 น. – 23.00 น.
ผู้ร่วมรายการ
1. ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผอ.วิจัยการพัฒนาแรงงาน ทีดีอาร์ไอ
2. สุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน
3. ขุนวิน ปะอู เครือข่ายแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์กรุงเทพฯ