การปฏิรูปพลังงานของไทย กับ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

วันที่2014-06-23
รายการCEO Vision

รายการ CEO VISION โดย วรพงศ์ แจ้งจิตต์ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นักวิชาการ TDRI พูดถึงเรื่องมองหลายมุมการปฏิรูปพลังงานของไทย เพื่อสร้างยั่งยืนให้ระบบการจัดการพลังงานไทย