คม-ชัด-ลึก: พลังงง..พลังงาน กับ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

วันที่2014-06-16
รายการคม ชัด ลึก

รายการ คม-ชัด-ลึก เรื่อง “พลังงง..พลังงาน” กับ มนูญ ศิริวรรณ รสนา โตสิตระกูล และเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2557