Nation TV: การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว กับ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

วันที่2014-06-15
รายการ์Nation TV

Nation TV วันที่ 15 มิถุนายน 2557

ติดตามบทวิเคราะห์ แรงงานต่างด้าว โดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี และฟังการให้สัมภาษณ์ของ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน ทีดีอาร์ไอ