ไทยพีบีเอส: ทีดีอาร์ไอ หนุนเดินหน้าโครงการรถไฟรางคู่ กับ สุเมธ องกิตติกุล

วันที่2014-06-11
รายการไทยพีบีเอส

Thai PBS News วันที่ 11 มิ.ย. 2557

ในวันที่ 12 มิ.ย.57 คสช.ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งเพื่อกำหนดกรอบโครงการลงทุน โดยนักวิชาการจากสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เห็นด้วยกับการเดินหน้าโครงการรถไฟรางคู่ เพราะจะส่งผลดีต่อการเดินทางเเละการขนส่งสินค้า

นายสุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการอาวุโส ทีดีอาร์ไอ สนับสนุนให้ คสช. นำโครงการรถไฟรางคู่มาเดินหน้า เนื่องจากมีความสำคัญต่อการขนส่งในประเทศและยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ซึ่งหากมีรถไฟรางคู่ทั่วประเทศแล้วเชื่อว่าจะทำให้มีผู้โดยสารใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งภาคเอกชนก็จะหันมาใช้การขนส่งทางรางมากขึ้นด้วย

นายสุเมธ ระบุว่า การปรับโครงสร้างลงทุนระบบขนส่งทางราง ต้องคำนึงถึงโครงสร้างและประสิทธิภาพของการดำเนินงานของระบบรถไฟในปัจจุบันด้วย จึงควรจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสาขาการขนส่งทางรางและกรมการรถไฟ เพื่อรับผิดชอบการลงทุนทางรางและแยกส่วนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเดินรถออกจากกัน รวมถึงเปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของรถไฟมากขึ้น

ทั้งนี้รถไฟรางคู่มีผลศึกษา 5 เส้นทาง งบประมาณลงทุนกว่า 118,000 ล้านบาท ซึ่งวันที่ 12 มิ.ย.57 ทีมเศรษฐกิจ คสช. นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งเพื่อกำหนดกรอบโครงการลงทุนภายใต้ชื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยโดยมีสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ทำหน้าที่เสนอโครงการลงทุนให้แก่ที่ประชุมร่วมพิจารณาด้วย