FM100.5: ความหวังในการลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและสวัสดิการของประเทศ กับ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

วันที่2014-07-17
รายการFM100.5: เจาะลึกประเด็นร้อน

รายการเจาะลึกประเด็นร้อน
โดย พีรพัฒน์ วัฒนาภิรมย์ / ไพศาล มังกรไชยา สัมภาษณ์: ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย …ความหวังในการลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและสวัสดิการของประเทศ/ประเด็นกฎหมายสำคัญที่ควรจะนำเข้าสนช.เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสวัสการ อาทิ.ปัญหาพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น