คม-ชัด-ลึก: รักษา…ไม่ฟรี? กับ อัมมาร สยามวาลา

วันที่2014-07-15
รายการคม-ชัด-ลึก

รายการ คม-ชัด-ลึก เรื่อง “รักษา…ไม่ฟรี? ” กับ อัมมาร สยามวาลา และ น.พ.วินัย สวัสดิวร วันที่ 15 กรกฎาคม 2557