กรุณา Talk to me: ตลาดแรงงานตกต่ำจริงหรือ? กับ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

วันที่2014-06-29
รายการกรุณา ทอล์ค ทางช่อง 3SD

รายการกรุณา ทอล์ค ทางช่อง 3SD เมื่อวันที่ 29 พ.ค.57 เรื่อง ตลาดแรงงานตกต่ำจริงหรือ? กับ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์