NOW26 TV : ‘TDRI’ แนะองค์กรอิสระคุมรัฐโฆษณา กับ อิสร์กุล อุณหเกตุ

วันที่2014-07-17
รายการNow26TV

NOW26 TV ช่วงข่าวค่ำตรงประเด็น สัมภาษณ์ อิสร์กุล อุณหเกตุ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ : “TDRI”แนะองค์กรอิสระคุมรัฐโฆษณา วันที่ 17 เมษายน 2557