NOW26 TV : อนาคตรัฐวิสาหกิจภายใต้ซุปเปอร์บอร์ด กับ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

วันที่2014-06-27
รายการNow26TV

NOW26 TV ช่วง Business Talks เรื่อง “อนาคตรัฐวิสาหกิจภายใต้ซุปเปอร์บอร์ด” กับ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2557