คิดยกกำลังสอง: ปฏิรูปพลังงาน ตอน แก้ปัญหา…ราคาแก๊สมรดก

วันที่2014-07-19
รายการคิดยกกำลังสอง

เราจัดสรรแก๊สมรดก (แก๊สจากอ่าวไทย) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแล้วหรือยัง มาดูโครงสร้างการใช้แก๊สในไทยและปัญหาของการจัดสรรแก๊ส ได้ในคิดยกกำลังสอง กับ ทีดีอาร์ไอ

เนื้อหาประกอบ:

1. ปฏิรูปกิจการพลังงานไทย: เชื่อใครดี? (ตอนที่ 1) โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

2. ปฏิรูปกิจการพลังงานไทย: เชื่อใครดี? (ตอนที่ 2) โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

3. เอกสารประกอบงานแถลงข่าว: การปฏิรูปพลังงานไทย: มุมมองจากทีดีอาร์ไอ โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

4. เทปบันทึกงานแถลงข่าว: การปฏิรูปพลังงานไทย: มุมมองจากทีดีอาร์ไอ