สถานการณ์ผู้ประกอบการไทย กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2014-06-30
รายการCEO Vision

รายการ CEO VISION โดย วรพงศ์ แจ้งจิตต์ พูดคุยกับดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
-สถานการณ์ผู้ประกอบการไทย มีแนวโน้มก็ดีขึ้น แต่เมื่อเจอปัญหาค่าครองชีพ แรงงานต่างชาติส่งผลกระทบ เกิดการย้ายฐานการผลิต
-การปฏิรูปการลดคอรัปชั่น ไทยอัตดับคอรัปชั่นมากกว่าโคลัมเบีย
-ระบบอุปถัมภ์ของคนไทย
-กับดักรายได้ปานกลาง
-หนังสือเมนูคอรัปชั่น
-หลายคนเชื่อคอรัปชั่นก็ได้ถ้ามีผลงานเป็นเรื่องที่น่ากลัว