เดลินิวส์รายงาน: ตลาดซอฟต์แวร์ไทยปี 56 โตเกือบ 5 หมื่นล้าน

ปี2014-08-04

กัญณัฏฐ์ บุตรดี

Kanyanat25@gmail.com

เป็นที่ทราบกันดีว่า แทบจะทุกกลุ่มธุรกิจทุกภาคอุตสาหกรรม หากจะให้การดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็ว ทันสมัย และแข่งขันได้นั้น ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถือเป็นหัวใจหลักและนำมาใช้งานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของประเทศไทยประจำปี 2556 ว่า ตลาดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป บริการซอฟต์แวร์ และสมองกลฝังตัวของไทย มีมูลค่าการผลิตเฉพาะที่เกิดขึ้นภายในประเทศ 45,652 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตรวม จากปี 2555 ที่ 9.9%

ทั้งนี้ ทีดีอาร์ไอได้สำรวจตามฐานใหม่ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการปรับปรุงการจัดหมวดหมู่กิจกรรมของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 985 บริษัท เป็น 1,705 บริษัท โดยคณะผู้สำรวจได้ปรับผลการสำรวจในปี พ.ศ. 2555 ย้อนหลังให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ผลการสำรวจในปีนี้สามารถเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2555 ได้

สำหรับมูลค่าการผลิตที่เกิดขึ้นในไทย แบ่งเป็น การผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 10,661 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 5.9% ส่วนด้านบริการซอฟต์แวร์อยู่ที่ 34,991 ล้านบาท เติบโต 11.2% โดยภาคการเงินยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีค่าใช้จ่ายด้านนี้สูงที่สุด

ส่วนซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวนั้น พบว่า มีมูลค่าการผลิตสูงถึง 5,730 ล้านบาท หรือเติบโต 34.4% ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลชุดก่อนประกอบกับอุตสาหกรรมรถยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า ในส่วนของการส่งออกซอฟต์แวร์สำเร็จรูป บริการซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวนั้น มีมูลค่ารวมกันที่ 5,700 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 4.9% บริการซอฟต์แวร์ 53.9% และซอฟต์แวร์สมองกลฝัง 41.2%

อย่างไรก็ตาม ได้คาดการณ์ตลอดปี 2557 มูลค่าตลาดของหน่วยงานราชการจะชะลอตัวลงมากจากสถานการณ์ทางการเมือง ส่วนตลาดภาคเอกชนนั้นยังจะไม่ลงทุนด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์มากนัก ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตโดยรวมทั้งปี 2557 ที่ 1.5% ซึ่งจะทำให้การผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์ในประเทศมีมูลค่าประมาณ 49,560 ล้านบาท หรือเติบโต 8.6%

โดยเป็นมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูปประมาณ 11,698 ล้านบาท เติบโต 9.7% และบริการซอฟต์แวร์ประมาณ 37,862 ล้านบาท เติบโต 8.2% ส่วนการผลิตซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวนั้น คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตที่ 12.3%

สำหรับผลการสำรวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของประเทศไทยประจำปี 2556 นั้น ทีดีอาร์ไอได้จัดทำร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ที่ได้มีการสำรวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ทุกปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ มูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ รวมทั้งซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวของไทยจะเติบโตต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลงบ้างในปีนี้ และจะสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกมากในอนาคต หากสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกด้าน

เมื่อซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต่างต้องการ สิ่งสำคัญคือ สร้างผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทย ผลิตและใช้เอง จนสามารถส่งออกได้มากกว่าเดิม นอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้คนไทยแล้วยังจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศชาติได้อีกมหาศาล

 


ตีพิมพ์ครั้งแรก: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 4 สิงหาคม 2557