ผลการสำรวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ประจำปี 2556/2557

หน่วยงานสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2014-07-31
สถานที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


เอกสารประกอบ

Download