คิดยกกำลังสอง: คิดให้ดี…ก่อนจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตอนที่ 1

วันที่2014-08-24
รายการคิดยกกำลังสอง

แนวคิดหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงคือ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสิ่งที่พูดถึงกันมากคือ สิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น “เครื่องมือ” ทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ขณะที่สิ่งที่พูดถึงกันน้อยคือ “เป้าหมาย” ของเขตเศรษฐกิจพิเศษว่ามีเพื่อวัตถุประสงค์ใด ร่วมกันคิดให้รอบด้านกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ ได้ใน คิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ