Business Talk: โจทย์ความเหลื่อมล้ำของประเทศ กับ ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค

วันที่2014-09-16
รายการBusiness Talk

รายการ Business Talk: ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำของประเทศ ในประเด็นว่าด้วยการศึกษาของไทย ทางช่อง “NOW26” ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557