Morning News: ผ่างบประมาณยกระดับการศึกษาไทย กับ ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค

วันที่2014-09-16
รายการMorning News

รายการ Morning News ช่วง Zoom in : ผ่างบประมาณยกระดับการศึกษาไทย กับ ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557