อยู่หรือไป? อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2014-09-30
สถานที่ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “อยู่หรือไป? อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 

1.  ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, ทีดีอาร์ไอ  Icon_PPT

2.  คุณธานินทร์  ผะเอม, รองเลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  Icon_PPT

3.  คุณไพบูลย์ พลสุวรรณา, ที่ปรึกษา  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย Icon_PPT