ชุดข้อเสนอการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

ปี2014-07
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ

รัฐบาลมีการแทรกแซงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยตั้งแต่ฤดูกาลผลิตปี 2525/2526 เป็นต้นมาโดยใช้ระบบการควบคุมและกำหนดราคาอ้อยและน้ำตาลทราย แม้ระบบดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยขยายตัวอย่างมาก แต่ก็พบกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ

รายงานทีดีอาร์ไอ : ชุดข้อเสนอการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยจะนำเสนอการกำหนด/ปรับปรุงกติกาต่างๆ ของระบบให้มีการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Download