เถียงให้รู้เรื่อง: แจกเงินชาวนากระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือ กับ วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2014-10-21
รายการเถียงให้รู้เรื่อง

รายการเถียงให้รู้เรื่อง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 8 ตุลาคม 2557

คู่ดีเบต : ระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเ­ทศไทย

นักวิชาการร่วมให้ความเห็น : ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผอ.วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเก­ษตร ทีดีอาร์ไอ เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์