คิดยกกำลังสอง: คิดถึงวิทยา…คิดถึงปัญหาโรงเรียนเล็ก

วันที่2014-10-04
รายการคิดยกกำลังสอง

ที่ผ่านมา มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งการยุบโรงเรียน การสอนคละชั้น การใช้สื่อดาวเทียม รวมไปถึงการเพิ่มงบประมาณและบุคลากร แต่แนวทางดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร คิดยกกำลังสองกับ ทีดีอาร์ไอ จะพาไปรู้จัก “แก่งจันทร์โมเดล” หนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก