30 ปี ทีดีอาร์ไอ 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ปี2014-11-24

เมื่อพบกับปัญหาที่ยากมากๆ คนไทยเรามักคิดว่าไม่สามารถแก้ไขได้…

แต่หากเราให้เวลามากพอ เช่น 30 ปี “ปัญหาที่แก้ไม่ได้” เหล่านี้ ก็จะกลายเป็น “ความท้าทายที่สามารถบรรลุได้”

หนังสือ “30 ปีทีดีอาร์ไอ 30 ปีการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” จะชวนท่านผู้อ่านมาช่วยกันทบทวนบทเรียนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับจุดประเด็นในการมองไปข้างหน้าว่า อะไรคือความท้าทายของการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตอีก 30 ปี

ทั้งนี้ โดยผ่านผลึกความคิดและวิสัยทัศน์ของคณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของทีดีอาร์ไอ ในยุคต่างๆ ซึ้งล้วนมีหรือเคยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดหรือผลักดันนโยบายของประเทศในช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย

– อานันท์ ปันยารชุน
– เสนาะ อูนากูล
– อาณัติ อาภาภิรม
– ไพจิตร เอื้อทวีกุล
– อัมมาร สยามวาลา
– โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
– วีรพงษ์ รามางกูร
– ณรงค์ชัย อัครเศรณี
– ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
– นิพนธ์ พัวพงศกร
– สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

[real3dflipbook id=’6′]

Download