‘ปรีดิยาธร’ หนุนตั้งไทยพีบีโอคุมคลังรัฐ

ปี2014-11-18

ทีดีอาร์ไอชี้ช่วยสกัดนโยบายประชานิยม

“ปรีดิยาธร” หนุนตั้ง “ไทยพีบีโอ” สร้างกรอบความโปร่งใสคุมการคลังภาครัฐ เล็งผลักดันเป็นกฎหมาย”สมชัย” ชี้หน่วยงานมีความเป็นอิสระแท้จริงไม่อิงการเมือง ระบุประโยชน์สร้างความโปร่งใส เพิ่ม ข้อมูลให้ ส.ส.ในการพิจารณานโยบายและกฎหมายด้านเศรษฐกิจ ช่วยสกัดนโยบายประชานิยม

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนมีความเห็นด้วยในหลักการของการจัดตั้ง สำนักงานงบประมาณรัฐสภาของประเทศไทย (THAI PARLIAMENTARY BUDGET OFFICE) หรือ “ไทยพีบีโอ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่วงดุล และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ โดยขณะนี้ได้ศึกษางานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) แล้วเห็นว่าเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ ซึ่งต้องไปดูว่าจะสามารถผลักดันเรื่องนี้ให้มีผลในทางปฏิบัติได้อย่างไร

“ในระบอบประชาธิปไตยความโปร่งใส และการตรวจสอบได้เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ผ่านมานักการเมืองจะเป็นฝ่ายนำเสนอ นโยบายและใช้เสียงข้างมากในสภาฯผลักดันนโยบายออกมา โดยไม่มีการตรวจสอบ ที่ดีพอ ซึ่งพีบีโอที่มีการเสนอถือเป็นกลไก ที่ดี ผมมีเปเปอร์เรื่องนี้อยู่แล้วต้องไปดู ในขั้นตอนว่าจะผลักดันเรื่องนี้อย่างไร” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าว

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ทีดีอาร์ไอมีแนวคิดในการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานไทยพีบีโอ ขณะนี้กำลังหารือหน่วยงานต่างๆในการจัดทำร่างกฎหมาย จึงเป็นเรื่องดีที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจแสดงความสนใจ ที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อว่าดำเนินการเสร็จในรัฐบาลนี้

“ส่วนสำคัญของกฎหมายจัดตั้งไทยพีบีโอคือความเป็นอิสระของหน่วยงานนี้ที่นักการเมืองและพรรคการเมือง ต้องไม่สามารถครอบงำได้เพราะหากมีการจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นจริงต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมและกฎหมายต้องให้อำนาจกับไทยพีบีโอในการเข้าถึงข้อมูลไม่น้อยกว่าฝ่ายบริหาร”

ไทยพีบีโอมีเป้าหมายโดยตรงใน การสร้างความโปร่งใส ในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของประเทศไทย เป็นการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของรัฐสภา ในการกลั่นกรองการใช้ งบประมาณ โดยเฉพาะในนโยบายที่มี การใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก มีหน้าที่ในการถ่วงดุลฝ่ายบริหารที่เสนอนโยบาย และขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภา ให้ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นโยบายต่างๆ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการคลัง ของประเทศ และความโปร่งใสของการดำเนินโครงการ

ไทยพีบีโอจะจัดทำรายงานส่งให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนทุกพรรคการเมือง และคณะกรรมาธิการงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงรับหรือไม่รับกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ หรือนโยบายที่ฝ่ายการเมืองเสนอเข้ามา

นอกจากนี้ไทยพีบีโอจะนำข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ได้ส่งให้กับสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่เพื่อให้สังคมได้รับรู้ข้อมูลและวิพากษ์นโยบายของรัฐว่ามีความถูกต้องหรือไม่

“หน่วยงานในรูปแบบพีบีโอเป็นกลไกที่หลายประเทศใช้ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ ทำรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ส่งให้กับ ส.ส.ทุกพรรคและให้ข้อมูลกับ สาธารณชน เช่น นโยบายรับจำนำข้าวพรรคการเมืองบอกว่าใช้งบประมาณไม่มาก แต่ข้อมูลที่พีบีโอวิเคราะห์อาจแตกต่างและพบว่าใช้งบประมาณสูงมากมีโอกาสสร้างความเสียหายกับงบประมาณสูงมาก ซึ่งการทำงานแบบนี้ในแง่หนึ่งก็สามารถที่จะหยุดยั้งนโยบาย ประชานิยมได้” นายสมชัยกล่าว

 


ตีพิมพ์ครั้งแรก: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557