Big Dose: การจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร แก้ปัญหาราคาพืชผลจริงหรือ กับ วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2014-11-10
รายการBig Dose

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมวิพากษ์นโยบายเศรษฐกิจผ่านมุมมองทางวิชาการ ตั้งแต่นโยบายแจกเงินชาวนา จีเอ็มโอ ราคายาง รวมทั้งประเด็นการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรเพื่อแก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำนั้นเป็นไปได้จริงหรือไม่ในทางปฏิบัติ ออกอากาศในรายการ Big Dose ทาง Voice TV เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557