ส่องดิจิตอลคอนเทนต์ไทย 1.5 หมื่นล้าน เกมอู้ฟู่สุด โต 26% เพื่อคลายเครียด

ปี2014-11-26

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ร่วมกับทีดีอาร์ไอ ได้สำรวจมูลค่าตลาดดิจิตอลคอนเทนต์ของไทย ประจำปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558 โดยสำรวจ 3 อุตสาหกรรม คือ แอนิเมชั่น เกม และอีเลิร์นนิ่ง (สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์) พบว่าสิ้นปี 2557 ตลาดแอนิเมชั่นจะมูลค่า 4,126 ล้านบาท หรือเติบโต 4% ส่วนตลาดเกมมีมูลค่า 5,483 หรือเติบโต 26% และตลาดอีเลิร์นนิ่งมีมูลค่า 6,448 ล้านบาท หรือเติบโต 9% ซึ่งหากรวบทั้ง 3 อุตสาหกรรม มีมูลค่ารวม 15,693 ล้านบาท

นายสมเกียรติกล่าวว่า ตลาดส่งออกมีมูลค่า 926 ล้านบาท แบ่งเป็นแอนิเมชั่นสัดส่วน 81% เกมสัดส่วน 19% โดยมีข้อสังเกตคือ ตลาดเกมเป็นการส่งออกงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเพียง 57% เท่านั้น เนื่องจากยังคงมีผู้ประกอบการบางส่วนไม่ยอมดำเนินการจดสิทธิบัตร หรือดำเนินจัดตั้งบริษัทที่ระบุเป็นสัญญาติไทย เนื่องจากมีข้อกังวลเรื่องข้อกฎหมายในบางประการ เช่น เรื่องของการจัดเก็บเงินผู้ใช้บริการ

“ตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตสูงสุดคือตลาดเกม โตถึง 26% สาเหตุหลักจากต้องการลดความเครียด การเติบโตของเกมบนโทรศัพท์มือถือ ราคาสมาร์ทโฟนที่ต่ำลง และโครงข่ายด้านโทรคมนาคม ทั้ง 3จี และ 4จี ได้เข้าถึงประชาชน ทำให้มีผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ส่วนที่น่าห่วงคือ แอนิเมชั่นโตเพียง 4% เพราะค่าใช้จ่ายการผลิตสูง และตลาดรองรับไม่มาก ส่วนตลาดอีเลิร์นนิ่งจะโตหรือไม่ยังคงต้องอาศัยการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐเป็นหลัก” นายสมเกียรติกล่าว

นายสมเกียรติกล่าวว่า ปี 2558 ตลาดแอนิเมชั่นจะเติบโตน้อยกว่า 4% เพราะต้องอาศัยตลาดอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลเป็นตัวรองรับ ส่วนตลาดเกมคาดโตเพิ่มขึ้น 30% ตามการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ต ส่วนตลาดอีเลิร์นนิ่งยังไม่สามารถคาดการณ์อัตราการเติบโตได้ เพราะรอความชัดเจนรัฐบาลจะนำงบอีเลิร์นนิ่งที่ได้รับการจัดสรร 17,000 ล้านบาท ไปใช้ลงทุนส่วนใดบ้าง

 


ตีพิมพ์ครั้งแรก: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557