คุณพระช่วย: การศึกษา ขีดชะตาอาเซียน กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2014-11-13
รายการคุณพระช่วย

รายการคุณพระช่วย ในช่วง “มองโลกแลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” จะพูดถึงประเด็นว่าด้วยการศึกษา ขีดชะตาอาเซียน กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์