เทปบันทึกภาพการสัมมนาวิชาการประจำปี 2557

วันที่2014-12-18
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8