บทบาทขององค์กรอิสระในการต่อต้านคอร์รัปชั่นช่วง 17 ปีที่ผ่านมา กับ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

วันที่2014-10-20
รายการเดินหน้าปฏิรูป

รายการเวทีความคิด โดย วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ช่วง 965 เดินหน้าปฏิรูป พูดคุยกับ ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันทีดีอาร์ไอ ถึงบทบาทขององค์กรอิสระในการต่อต้านคอร์รัปชั่นช่วง 17 ปีที่ผ่านมา ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เปิดใจรับฟังได้