ประกันภัย พรบ. โตต่อเนื่อง

ปี2015-02-07

ประกันภัยภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. กำลังฮอต เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เตรียมพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอของทีดีอาร์ไอ โดยข้อมูลจาก คปภ. ระบุว่า ณ สิ้นปี 2556 ธุรกิจประกันภัยไทยมีเบี้ยประกันภัยภาคบังคับ หรือประกันพ.ร.บ. 14,887.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.81% อัตราสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 47.77% ส่วน 11 เดือนปี 2557 มีเบี้ยประกันพ.ร.บ. 14,006.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.55% สินไหม 39.00%
ส่วน 5 ประเด็นที่เสนอให้ปรับปรุงได้แก่

1.การปรับวงเงินการคุ้มครองให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดูแลผู้ประสบภัยจากรถ

2.การปรับเบี้ยประกันให้สอดคล้องกับความจริง

3.การปรับปรุงรูปแบบกรมธรรม์ให้รวมประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจอยู่ในฉบับเดียวกัน

4.การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และ

5.การขยายขอบเขตการประกันภัยรถภาคบังคับ ให้ครอบคลุมความเสียหายในส่วนอื่นมากขึ้น เช่น คุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น คาดจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกปีนี้

 

——————

หมายเหตุ: ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ในคอลัมน์ “ดาต้าอินชัวรันส์: ประกันภัยพ.ร.บ.โตต่อเนื่อง”