คิดยกกำลังสอง: จะสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล…ต้องคิดแบบดิจิทัล

วันที่2015-02-02
รายการคิดยกกำลังสอง

เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากถึงร่าง พรบ. เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน มาดูโครงสร้างของร่างพรบ. ดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร ในคิดยกกำลังสอง กับ ทีดีอาร์ไอ