ดร.อัมมาร สยามวาลา “เขียนรัฐธรรมนูญบนกระดาษเปล่าเลวร้ายที่สุด”

ปี2015-03-10

ศ.ดร.อัมมาร สยามเวลา วอนแก้ปัญหาวิกฤติการเมืองครั้งต่อไปอย่าฉีกรัฐธรรมนูญ จุดเริ่มต้นการร่างด้วยกระดาษเปล่าคือความเลวร้ายที่สุด ขอเขียนกฎหมายอิงประวัติศาสตร์ชาติ

งานประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “วิกฤติคอร์รัปชันไทยกับการต่อสู้ของภาคพลเมือง” (ที่มารูปภาพ: isranews.org/)

10 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “วิกฤติคอร์รัปชันไทยกับการต่อสู้ของภาคพลเมือง” ในงานรำลึก 100 ปีชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ ห้องประชุม  ชั้น 7 อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวตอนหนึ่งของการแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น “พัฒนาการและทิศทางกระบวนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” โดยกังวลกับสถานการณ์ของประเทศในวันนี้ สำหรับเรื่องที่กังวลมีอยู่ 2 เรื่อง คือเรื่องเศรษฐกิจ แต่ปัญหาเศรษฐกิจก็อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้หากลงมือทำอย่างจริงจัง แต่ประเด็นที่น่ากังวลและแก้ไขได้ยากก็คือวิกฤตินักการเมือง ซึ่งหมายถึงนักการเมืองทุกคนที่เข้ามาใช้อำนาจในการบริหารประเทศ ไม่ได้เจาะจงหมายถึงใครคนใดคนหนึ่ง

ศ.ดร.อัมมาร กล่าวถึงสภาพการเมืองในปัจจุบัน เป็นลักษณะที่หาดุลยภาพไม่ได้จะแบ่งปันอำนาจกันอย่างไร ยังตกลงกันไม่ได้ วันนี้มีสมัชชา และมีประชาชนเป็นตัวประกอบในการยกมือหรือไม่ยกมือก็ถกเถียงไม่ได้ และทุกครั้งที่การต่อต้านคอร์รัปชันจุดติดเพราะเกิดความขัดแย้งกระบวนการทางการเมืองที่แย่งเงินไม่ใช่แย่งอำนาจ

ศ.ดร.อัมมาร กล่าวอีกว่า สิ่งที่รัฐบาลทหารกำลังทำอยู่หลายอย่าง ไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่ก็เห็นประชาชนยกมือเชียร์กันอยู่ไม่น้อยในเรื่องการจัดระเบียบต่างๆ หากดูจากโพลล์จะเห็นว่าประชาชนเชียร์กันเต็มที่

“นี่ก็น่าจะเป็นโจทย์คิดว่า เกิดอะไรขึ้นในระบบการเมือง มีปัญหาอะไรที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้และไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นจะต้องหาแนวทางเพื่อให้รัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งเริ่มมองปัญหาแบบนี้บ้าง”

นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ กล่าวด้วยว่า ในอนาคตหากจะมีปัญหาแบบไหนอีก ก็อย่าฉีกรัฐธรรมนูญ อย่าเริ่มรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยกระดาษเปล่า ที่อ้างอิงเนื้อหาจากญี่ปุ่นบ้าง เยอรมันบ้าง โดยไม่มองดูประวัติศาสตร์ไทย

“ผมรำคาญกับความคิดฟุ้งซ่านเวลาร่างรัฐธรรมนูญ ที่สำคัญกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญบนกระดาษเปล่าเป็นกระบวนการที่เลวร้ายที่สุด”

—————————–

หมายเหตุ: ตีพิมพ์ครั้งแรกในเว็บไซต์สำนักข่าวอิศราวันที่ 10 มีนาคม 2558 ใน “ดร.อัมมาร สยามวาลา ‘เขียนรัฐธรรมนูญบนกระดาษเปล่าเลวร้ายที่สุด’”