ความเห็นต่อร่างกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินฉบับใหม่ กับ สมชัย จิตสุชน

วันที่2015-03-02
รายการเดินหน้าปฏิรูป

รายการเวทีความคิด โดย วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ และพูดคุยกับ ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)ในเรื่อง “ความเห็นต่อร่างกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินฉบับใหม่”