การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง)

ปี2015-08
ผู้เขียนวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร, ศิวาพร ฟองทอง, พัชรี บำรุงธรรม, ยศ วัชระคุปต์, รัตนกรัณญ์ โรจนานุกูลพงศ์, ชยดล ล้อมทอง, พัชราภรณ์ โคตรนารินทร์, พสิษฐ์ พัจนา

(หากไฟล์ตัวอย่างไม่แสดงผล ให้เลือกคลิ๊กที่ ดาวน์โหลดด้านล่าง)

Download