tdri logo
TDRI Factsheet 33: จริงหรือ ! ประมูลคลื่นแล้วผู้บริโภคเดือดร้อน ?

จริงหรือ ? การประมูลคลื่น ทำให้
– ผู้บริโภคเสียค่าบริการแพง
– ไม่สอดคล้องกับประโยชย์สาธารณะ
– ขัดขวางการแข่งขันอย่างเสรีและการให้บริการอย่างทั่วถึง

ความจริงแล้ว… มูลค่าคลื่นไม่มีผลต่อค่าบริการ ซึ่งค่าบริการที่บริโภคได้รับจะขึ้นกับการแข่งขันในตลาด โดยรายได้จากการประมูลคลื่นจะหักออกจากกำไรของผู้ประกอบการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

factsheet 33

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด