Voice News: มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ กับ ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค

วันที่2015-03-21
รายการVoice News

‘มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ’ กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งนักวิจัยด้านการศึกษา มองว่า ระบบการศึกษาไทยจะก้าวไปข้างหน้า ผู้บริหารสถาบันต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลเป็นหลัก และสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างคุ้มค่า

เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบอีก 1 ฉบับ คือ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำให้เกิดความกังวลว่า ระบบการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา จะยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับเยาวชนไทยหรือไม่

นักวิจัยด้านการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ มองว่า สาเหตุหลักที่มหาวิทยาลัยทยอยออกนอกระบบมากขึ้น เป็นเพราะความคล่องตัวในการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ

ในทางกลับกัน เมื่อสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งต่างพากันออกนอกระบบ จะยิ่งทำให้เกิดการแข่งขันกันเปิดหลักสูตรในเชิงการตลาดมากขึ้น