คิดยกกำลังสอง: รัฐวิสาหกิจไทย…ใครเป็นเจ้าของ

วันที่2015-04-11
รายการคิดยกกำลังสอง

จากที่มีความพยายามจัดตั้ง “ซุเปอร์โฮลดิ้ง” เพื่อทำหน้าที่ดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ จะมาร่วมหาคำตอบว่า ปัจจุบันประสิทธิภาพของ “รัฐวิสาหกิจไทย” เป็นอย่างไร และข้อเสนอให้ในการจัดตั้งซุเปอร์โฮลดิ้งมีรายละเอียดอะไรบ้าง

ดูคิดยกกำลังสองตอนที่เกี่ยวข้อง:  คิดยกกำลังสอง ตอน รัฐวิสาหกิจไทย…กำไรหรือขาดทุน ?