ทีดีอาร์ไอแนะทางโตขี่จังหวะอาเซียนก้าวหลังเศรษฐกิจพุ่ง 7%

ปี2015-05-18

ทีดีอาร์ไอแนะไทยเกาะอาเซียนโต รับเศรษฐกิจภูมิภาคโตแรงเฉลี่ย 6-7% หวังคนไทยใส่ใจภาษา-ใกล้ชิดเพื่อนบ้าน

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาไทยพึ่งพาแต่ประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อให้เศรษฐกิจของตัวเองเติบโต แต่ขณะนี้หลายประเทศในอาเซียนกำลังกลายเป็นตลาดใหม่ที่เติบโตรวดเร็วมากเฉลี่ยปีละ 6-7% ไทยจึงควรเร่งสร้างความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตไปพร้อมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านต่างๆสำหรับการค้าและการลงทุน

อย่างไรก็ดี แม้อาเซียนจะกล่าวถึงการรวมตัวกันเป็นตลาดเดียว แต่คนไทยเองยังไม่ค่อยเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านและความสำคัญของภาษาเพื่อนบ้านมากนัก จากการเก็บข้อมูลการศึกษาภาษาต่างประเทศของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ามีผู้เรียนภาษาอิตาลีมากถึงกว่า 200 คน ขณะที่ผู้เรียนภาษาอาเซียนหลายภาษารวมกันจึงจะมีผู้เรียน 200 กว่าคน ทั้งที่โอกาสนำภาษาอิตาลีไปต่อยอดใช้ประโยชน์จะน้อยกว่าภาษาอาเซียนมากในอนาคต เนื่องจากธุรกิจไทยจะขึ้นอยู่กับอาเซียนมากขึ้น บางรายที่ไปลงทุนในอาเซียนแล้วก็จะต้องการคนที่พูดภาษานั้นๆได้เข้าไปทำงานด้วย

นอกจากนี้ จำนวนผู้เรียนภาษาอาเซียนขั้นกลางและขั้นสูงยังน้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัดด้วย เช่น ภาษาพม่า 1 มีผู้เรียนประมาณ 40 คน แต่พอเป็นภาษาพม่า 2 เหลือเพียงประมาณ 5 คน

ทั้งนี้ แม้ภูมิศาสตร์จะอยู่ใกล้กัน แต่ความรู้สึกนึกคิดทำให้คนไทยและอาเซียนอยู่ห่างไกลกัน คนไทยจึงควรใส่ใจอาเซียนให้มากขึ้น ให้เกิดความใกล้ชิดขึ้นอย่างแท้จริง

นายสมเกียรติ กล่าวว่า นักลงทุนไทยทยอยออกไปลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เห็นขยายฐานหรือย้ายฐานการผลิตเข้าไปในกัมพูชาแล้วหลายราย ทั้งในปอยเปต บันเตียเมียนเจย เกาะกง รวมถึงพนมเปญ อนาคตจะเห็นขยายฐานเข้าไปในพม่ามากขึ้น เช่น ในแถบพะโค สำหรับพื้นที่ที่ขยายฐานเข้าไปนั้นอัตราค่าแรงถูกกว่าไทย

————————

หมายเหตุ: พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ในชื่อ “ทีดีอาร์ไอแนะทางโตขี่จังหวะอาเซียนก้าวหลังเศรษฐกิจพุ่ง 7%”